Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.280
Truy cập trong tháng 6.118
Truy cập trong năm 66.890
Tổng truy cập 1.854.477
Truy cập hiện tại 14
Tìm kiếm
Tin tức
Thông báo về việc tập huấn sử dụng thư viện
Ngày cập nhật 07/10/2019

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 138 /TB-CĐSP

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 10 năm 2019

                                

THÔNG BÁO

Về việc tập huấn sử dụng thư viện

            Theo chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường về việc nâng cao hiệu quả tư vấn cho sinh viên năm thứ nhất về vấn đề sử dụng có hiệu quả thư viện nhà trường, Thư viện sẽ triển khai kế hoạch tập huấn năm học 2019-2020 nhằm khai thác và sử dụng các nguồn  tài nguyên thông tin của thư viện cho sinh viên K43 hệ CĐSP, CĐNSP và TCSP.

Xem toàn văn thông báo theo link: http://www.cdsphue.edu.vn/?f=/VN/daotao/tbao/1103/

 


Sinh viên tải file tập huấn theo link

 

 

Xem tin theo ngày