Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 270
Truy cập trong tháng 5.388
Truy cập trong năm 77.006
Tổng truy cập 1.864.593
Truy cập hiện tại 41
Tìm kiếm
Tài nguyên
Nguồn dữ liệu chia sẻ trong mùa dịch Covid - 19 do Group đồng nghiệp chia sẻ
Ngày cập nhật 28/08/2020

 1. Cơ sở dữ liệu Project MUSE vẫn đang free

https://muse.jhu.edu/search?action=search&limit=subscription:y&min=1&max=10&t=access_facet
2. Cơ sở dữ liệu khoa học máy tính ACM Digital Library
- Địa chỉ truy cập: http://dl.acm.org
 
3. CSDL ScienceDirect có thể dùng account 
https://www.sciencedirect.com/
User: 8888@yahoo.com
Pass: 147258369aA!
4. CSDL Springer Link
https://link.springer.com/
User: 8888@yahoo.com
Pass: 147258369aA!
5. Cơ sở dữ liệu scopus
https://www.scopus.com/
User: 8888@yahoo.com
Pass: 147258369aA!
 
HVT thành viên của GROUP ĐỒNG NGHIỆP
Xem tin theo ngày