Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.866
Truy cập trong tháng 5.242
Truy cập trong năm 5.242
Tổng truy cập 1.895.460
Truy cập hiện tại 343
Tìm kiếm
Tài nguyên
Thư viện ODILO đã triển khai ở 24 quốc gia với 174 thư viện sử dụng để quản lý nguồn tài liệu nội sinh số phục vụ trong công tác giảng dạy và học trực tuyến.
Ngày cập nhật 14/09/2020

 Điểm mạnh: ODILO là một hệ sinh thái đa dạng tích hợp thư viện số thông minh và trải nghiệm tương tác học tập dưới dạng Netflix. ODILO cung cấp độc quyền mô hình trải nghiệm thư viện số dưới dạng Netflix, truy cập toàn bộ nội dung, mô hình kết nối người học và khả năng truy cập tới hơn 2 triệu đầu sách dưới dạng số hóa đến từ hơn 5.000 Nhà xuất bản, lượng truy cập hơn 140 triệu độc giả ở 43 quốc gia khác nhau và được Hội Đồng Ủy ban Châu Âu hỗ trợ để nâng cao khả năng đọc viết trên khắp khu vực.

 https://odilo.hcmute.edu.vn/

Group đồng nghệp Thư viện chia sẻ
Xem tin theo ngày