Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.320
Truy cập trong tháng 6.158
Truy cập trong năm 66.930
Tổng truy cập 1.854.517
Truy cập hiện tại 15
Tìm kiếm
Tài nguyên
Xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở
Ngày cập nhật 27/09/2019

 Ngày 20 tháng 09 năm 2019, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ban hành CV số 4301/BGD ĐT -GDTX về việc phát triển tài nguyên giáo dục mở (TNGDM) trong các đại học, học viện, trường CĐSP (gọi chung là nhà trường) về triển khai các nội dung phát triển TNGDM

 Toàn văn công văn: 

Tập tin đính kèm: 4301_bgddt_gdtx.signed.pdf
Xem tin theo ngày