Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 603
Truy cập trong tháng 603
Truy cập trong năm 39.590
Tổng truy cập 1.827.177
Truy cập hiện tại 24
Tìm kiếm
Tài nguyên
Kho dữ liệu số của Ngân hàng thế giới
Ngày cập nhật 26/05/2015

 - Các nghiên cứu, báo cáo và dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (NHTG) đều có thể truy cập và tải về miễn phí tại các trang web: Tri thức Mở của NHTG https://openknowledge.worldbank.org/ và Dữ liệu Mở của NHTGhttp://data.worldbank.org/

 - Đa số các tài liệu dự án của NHTG có thể truy cập và tải về tại trang web http://www.worldbank.org/projects. Một số tài liệu dự án cũng có thể được công bố tại các văn phòng ban quản lý dự án hoặc địa điểm tiến hành dự án.

 Những dịch vụ thông tin sau đây vẫn tiếp tục được cung cấp cho khách hàng:

 

- Trả lời các câu hỏi về ấn phẩm và nghiên cứu của NHTG. Khách hàng có thể gửi email đến địa chỉnvu2@worldbank.org để được hỗ trợ.

- Cập nhật thông tin qua email về các tài liệu mới của NHTG nhằm quảng bá và thúc đẩy việc truy cập tới các tài liệu mới nhất về các vấn đề phát triển.

Hứa Văn Thành sưu tầm từ NHTG
Xem tin theo ngày