Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 36
Truy cập trong tháng 3.412
Truy cập trong năm 3.412
Tổng truy cập 1.893.630
Truy cập hiện tại 16
Tìm kiếm
Tài nguyên
GIáo dục số
Ngày cập nhật 27/11/2019

 Giới thiệu

Giáo dục số là một dự án nhằm xây dựng một hệ sinh thái giáo dục trên Hệ tri thức Việt số hóa do Bộ GDĐT hợp tác với Ban điều hành Đề án Tri thức Việt số hóa thực hiện.

Các sản phẩm, ứng dụng của Giáo dục số trước hết phục vụ các thầy cô giáo, học sinh sinh viên, các nhà nghiên cứu về giáo dục, đồng thời có tác dụng phổ biến kiến thức, tri thức tới cộng đồng người Việt.

Dữ liệu trên Giáo dục số được đóng góp từ học sinh-sinh viên, giáo viên, các cơ quan, đơn vị trong ngành GDĐT và cộng đồng người Việt. Đây là nền tảng dữ liệu có giá trị để cộng đồng các doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia xây dựng các ứng dụng hữu ích về giáo dục và đào tạo phục vụ học sinh, sinh viên, giáo viên và người Việt.

Bộ Khoa học và Công nghệ (là cơ quan thường trực Đề án Tri thức Việt số hóa) và Bộ Giáo dục và Đào tạo là các cơ quan thường trực chỉ đạo triển khai Dự án. Cục Công nghệ thông tin (Bộ GDĐT) là đơn vị đầu mối điều phối các hoạt động xây dựng và phát triển của Dự án.

Đến nay, Dự án Giáo dục số đã phát triển và đưa lên Hệ tri thức Việt số hóa các sản phẩm và ứng dụng như sau:

- Ngân hàng trắc nghiệm: câu hỏi trắc nghiệm mở của tất các các môn học trong trương trình giáo dục phổ thông.

- Kho học liệu số: với hơn 5,000 bài giảng e-learning, thí nghiệm ảo và các học liệu số theo chương trình giáo dục phổ thông.

- Thư viện luận văn – luận án: với hơn 7,200 luận án tiến sỹ của các nghiên cứu sinh đóng góp trước khi tham dự bảo vệ ở các hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ.

Link: 

 http://giaoduc.itrithuc.vn/

Xem tin theo ngày