Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.912
Truy cập trong tháng 5.288
Truy cập trong năm 5.288
Tổng truy cập 1.895.506
Truy cập hiện tại 7
Tìm kiếm
Tài nguyên
Nguồn dữ liệu chia sẻ trong mùa dịch Covid - 19 do Group đồng nghiệp chia sẻ
Ngày cập nhật 28/08/2020

 1. Cơ sở dữ liệu Project MUSE vẫn đang free

https://muse.jhu.edu/search?action=search&limit=subscription:y&min=1&max=10&t=access_facet
2. Cơ sở dữ liệu khoa học máy tính ACM Digital Library
- Địa chỉ truy cập: http://dl.acm.org
 
3. CSDL ScienceDirect có thể dùng account 
https://www.sciencedirect.com/
User: 8888@yahoo.com
Pass: 147258369aA!
4. CSDL Springer Link
https://link.springer.com/
User: 8888@yahoo.com
Pass: 147258369aA!
5. Cơ sở dữ liệu scopus
https://www.scopus.com/
User: 8888@yahoo.com
Pass: 147258369aA!
 
HVT thành viên của GROUP ĐỒNG NGHIỆP
Xem tin theo ngày