Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.887
Truy cập trong tháng 5.263
Truy cập trong năm 5.263
Tổng truy cập 1.895.481
Truy cập hiện tại 348
Tìm kiếm
Tài nguyên
‘Hướng tới Khuyến cáo Khoa học Mở của UNESCO - Xây dựng sự đồng thuận toàn cầu về Khoa học Mở’ - bản dịch sang tiếng Việt
Ngày cập nhật 10/09/2020

 Là tài liệu của UNESCO tóm tắt ngắn gọn cách tiếp cận của UNESCO hướng tới việc xây dựng Khuyến cáo Khoa học Mở được kỳ vọng sẽ được các quốc gia thành viên UNESCO phê chuẩn vào tháng 11/2021.

Khuyến cáo này sẽ là phần tiếp theo Khuyến cáo về Khoa học và các Nhà nghiên cứu Khoa học năm 2017. Nó cũng sẽ được xây dựng dựa vào Chiến lược về Truy cập Mở tới Thông tin và Nghiên cứu Khoa học của UNESCO và Khuyến cáo Tài nguyên Giáo dục Mở mới của UNESCO.

 Tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 6 trang tại địa chỉ:

https://www.dropbox.com/s/yyv5vhd54m2mp0i/open_science_brochure_en_Vi-15082020.pdf?dl=0

 

Blogger: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Xem tin theo ngày