Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.174
Truy cập trong tháng 2.736
Truy cập trong năm 51.619
Tổng truy cập 1.839.206
Truy cập hiện tại 20
Tìm kiếm
Tài nguyên >> Tạp chí
CSDL TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH ONLINE
Ngày cập nhật 15/11/2011

Các tạp chí chuyên ngành online được Trung tâm KLF _TV Điện tử CĐSP TT Huế liên kết với Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐH KHXH&NV mua từ tập đoàn xuất bản uy tín trên thế giới: SAGE Publications thuộc trường Đại học Stanford của Hoa Kỳ. Các CSDL này bao quát nhóm ngành Khoa học xã hội và nhân văn, phù hợp với các ngành đào tạo trong trường, là công cụ hữu ích giúp cho giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy và học tập của mình.

 

STT

Tên các tạp chí

Địa chỉ truy cập

Tài khoản đăng nhập

1

Information Development

http://intl-idv.sagepub.com/

 

Username: 3698172

 

Password: 142416

 2

International Studies

http://intl-isq.sagepub.com/

 

3

Journal of Cross-Cultural Psychology

http://intl-jcc.sagepub.com/

 

4

Journal of South Asian Development

http://intl-sad.sagepub.com/

 

5

Journalism

http://intl-jou.sagepub.com/

6

South Asia Research

http://intl-sar.sagepub

 

  

Xem tin theo ngày