Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.200
Truy cập trong tháng 2.762
Truy cập trong năm 51.645
Tổng truy cập 1.839.232
Truy cập hiện tại 18
Tìm kiếm
Tài nguyên >> Tạp chí
CSDL Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến (Vietnam Journals Online-VJOL)
Ngày cập nhật 09/03/2013

 Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến (VJOL) là CSDL tóm tắt và toàn văn các tạp chí khoa học xuất bản tại Việt Nam với mục tiêu giúp cho độc giả nghiên cứu tiếp cận dễ dàng hơn với tri thức khoa học xuất bản tại Việt Nam và giúp thế giới biết đến nhiều hơn về một nền học thuật của Việt Nam. CSDL này được Mạng Quốc tế về Ấn phẩm Khoa học (INASP) khởi xướng năm 2006 với sự tham gia của các cơ quan thông tin thư viện đầu ngành của Việt Nam: Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ thuộc Viện KH & CN Việt Nam, Viện Thông tin Khoa học Xã hội thuộc Viện KHXH Việt Nam và Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học Công nghệ thuộc Viện KH & CN Việt Nam.

 Bạn đọc của thư viện có thể truy cập đến CSDL này qua địa chỉ: www.vjol.info .

HVT sưu tầm
Xem tin theo ngày