Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.310
Truy cập trong tháng 6.148
Truy cập trong năm 66.920
Tổng truy cập 1.854.507
Truy cập hiện tại 19
Tìm kiếm
Tài nguyên >> Tạp chí
Tạp chí toàn văn về lĩnh vực thông tin - thư viện: Tạp chí Thông tin - Tư liệu
Ngày cập nhật 30/11/2008

Mạng Thông tin và khoa học công nghệ Việt Nam đã đưa CSDL toàn văn của Tạp chí Thông tin Tư liệu từ các năm 2004 đến 2008 ...

Cán bộ giảng dạy và sinh viên ngành TT-TV có cơ hội tốt nhất để tiếp cận được toàn văn của tài liệu để phục vụ dạy học và nghiên cứu, thông qua đường link:

http://vst.vista.gov.vn/home/database/an_pham_dien_tu/MagazineName.2004-06-09.1932/2004

http://vst.vista.gov.vn/home/database/an_pham_dien_tu/MagazineName.2004-06-03.1509/2005

http://vst.vista.gov.vn/home/database/an_pham_dien_tu/MagazineName.2004-06-09.1932/2006

http://vst.vista.gov.vn/home/database/an_pham_dien_tu/MagazineName.2004-06-09.1932/2007

http://vst.vista.gov.vn/home/database/an_pham_dien_tu/MagazineName.2004-06-09.1932/2008

Xem tin theo ngày