Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.278
Truy cập trong tháng 6.116
Truy cập trong năm 66.888
Tổng truy cập 1.854.475
Truy cập hiện tại 13
Tìm kiếm
Tài nguyên >> Tạp chí
Tạp chí điện tử miễn phí về thư viện
Ngày cập nhật 02/05/2009

Trên Internet có rất nhiều Tạp chí điện tử về thư viện miễn phí (e-journal).

Dưới đây là một danh mục chọn lọc những tạp chí này: Danh mục tạp chí điện tử về thư viện. Nếu quý vị quan tâm, quý vị có thể tìm được danh sách trên 700 tạp chí khoa học điện tử miễn phí tại địa chỉ: http://www.icast.org.in/ejournal/ejournal.php

Xem tin theo ngày