Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.269
Truy cập trong tháng 6.107
Truy cập trong năm 66.879
Tổng truy cập 1.854.466
Truy cập hiện tại 6
Tìm kiếm
Tài nguyên >> Sách điện tử
Ebooks do UNESCO và ADB cung cấp
Ngày cập nhật 23/12/2008

Thư viện xin cung cấp Một số tài liệu điện tử do UNESCO và ADB xuất bản

1. Energy efficiency and Climate change considerations for On-road Transport in Asia

Tóm tắt: Giảm bớt hiệu ứng nhà kính đang là vấn đề toàn cầu và đang được sự quan tâm trên toàn thế giới. Tài liệu này là kế hoạch hành động trong đó đánh giá việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả cũng như thay đổi thời tiết đối với hệ thống giao thông đường bộ tại châu Á.

Nguồn: ADB; Working paper: Consultantion Draft; June 2006.

Bấm vào đây để download

2. A world of Science 2007

Tóm tắt: Tập trung về các khía cạnh khoa học liên quan đến những tác động của hiện tượng nóng dần lên của trái đất.

Nguồn: UNESCO, Natural Sciences Quarterly Newsletter; Vol. 5, No. 3, July – September 2007.

Bấm vào đây để download

3. Assessing the Impact of Transport and Energy Infrastructure on Poverty Reduction

Tóm tắt: Đánh giá tác động của hạ tầng giao thông và hạ tầng năng lượng trong quá trình xoá đói giảm nghèo

Nguồn: ADB, 2005

Bấm vào đây để download

4. Corrupt schools, corrupt universities. What can be done?

Tóm tắt: Tài liệu này thu thập nhiều thông tin hội thảo, hội nghị, dự án quốc tế, kinh nghiệm và những nghiên cứu thí điểm để đúc kết kinh nghiệm làm thế nào để giáo dục mang lại hiệu quả cao nhất

Nguồn: UNESCO, 2007

Bấm vào đây để download

 

Xem tin theo ngày