Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.329
Truy cập trong tháng 6.167
Truy cập trong năm 66.939
Tổng truy cập 1.854.526
Truy cập hiện tại 16
Tìm kiếm
Tài nguyên >> Sách điện tử
Bộ sưu tập tài nguyên điện tử do Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Kỹ thuật Công Nghệp Tp Hồ Chí MInh chia sẽ
Ngày cập nhật 10/11/2011

Trong bộ sưu tập này, giảng viên và sinh viên có thể tải các file giáo trình, bài giảng... về máy tính theo hương dẫn như sau"

Tài khoản đăng nhập: HUTECH059

Mật khẩu đăng nhập: HUTECH059

Bộ Sưu tập này bao gồm các ngành học:

Thiết kế thời trang (50); Tiếng Anh Thương mại - Du lịch(73); Quản trị doanh nghiệp (65); Quản trị khách sạn nhà hàng (63); Quản trị ngoài thương (66); Quản trị tài chính và đầu tư chứng khoáng (67); Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (62);  Tài chính ngân hàng (50); Kế toán kiểm toán (54); Kế toán nhà hàng (54); Hệ thống thông tin (38); Kỹ thuật máy tính và hệ thống nhúng (38); Mạng máy tính (38); Công nghệ phần mềm (38)

Link download : http://lib.hutech.edu.vn:8080

HVT
Xem tin theo ngày