Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.286
Truy cập trong tháng 6.124
Truy cập trong năm 66.896
Tổng truy cập 1.854.483
Truy cập hiện tại 15
Tìm kiếm
Tài nguyên >> Sách điện tử
Bài giảng English Listening IV
Ngày cập nhật 16/12/2009

Bài giảng tiếng Anh tập trung cho kỹ năng nghe hiểu cấp độ 4 do  Trường Đại học Ngoại ngữ biên soạn. Bao gồm các tệp toàn văn dạng pdf và các tệp slide.

Bài giảng được xây dựng theo nguồn kinh phí của Các tiểu dự án giáo dục đại học C1.II.


Xem nội dung bài giảng

Tiếp theo>
HVT
Xem tin theo ngày