Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.292
Truy cập trong tháng 6.130
Truy cập trong năm 66.902
Tổng truy cập 1.854.489
Truy cập hiện tại 16
Tìm kiếm
Tài nguyên >> Sách điện tử
Cơ sở dữ liệu chuyên ngành
Ngày cập nhật 30/04/2010

Các bài báo khoa học đều được cán bộ nghiên cứu, giảng viên có uy tín, thâm niên trong trường thẩm định và đánh giá trước khi giới thiệu đến bạn đọc. CSDL Chuyên Ngành tập hợp bài báo toàn văn thuộc các lĩnh vực như công nghệ, công nghệ thông tin, kinh tế, luật, nông nghiệp, sư phạm, thủy sản và nghiệp vụ thư viện.

Minh họa

Trung tâm Học liệu xây dựng CSDL Chuyên Ngành nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin điện tử phục vụ việc học tập và nghiên cứu khoa học của bạn đọc.

CSDL tập hợp, lựa chọn các bài báo toàn văn chủ yếu bằng tiếng Việt và sắp xếp tổ chức theo chuyên ngành, môn học được đào tạo tại trường Đại học Cần Thơ. Các bài báo khoa học đều được cán bộ nghiên cứu, giảng viên có uy tín, thâm niên trong trường thẩm định và đánh giá trước khi giới thiệu đến bạn đọc. CSDL Chuyên Ngành tập hợp bài báo toàn văn thuộc các lĩnh vực như công nghệ, công nghệ thông tin, kinh tế, luật, nông nghiệp, sư phạm, thủy sản và nghiệp vụ thư viện.

CSDL góp phần nâng cao kiến thức cho sinh viên, là nguồn thông tin cập nhật cho sinh viên khi làm đề tài tốt nghiệp, tạo nhiều hứng thú cho sinh viên trong việc khám phá, khai thác và sử dụng nguồn thông tin khoa học. Bên cạnh đó, CSDL còn hỗ trợ đắc lực cho bài giảng của giáo viên, và có tác động tích cực trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập trong trường đại học.

Website: http://www1.lrc.ctu.edu.vn/pjob

Xem tin theo ngày