Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.305
Truy cập trong tháng 6.143
Truy cập trong năm 66.915
Tổng truy cập 1.854.502
Truy cập hiện tại 15
Tìm kiếm
Tài nguyên >> Sách điện tử
Ebook tiếng anh
Ngày cập nhật 15/11/2011

Hiện nay TRung tâm KLF _ Thư viện điện tử Trường CĐSP TT Huế có liên kết với Trung tâm Thông tin - Thư viện trường ĐH KHXH&NV TP.HCM đã mua quyền truy cập 34 sách điện tử về các lĩnh vực KHXH&NV. Bạn đọc có nhu cầu sử dụng vui lòng truy cập vào địa chỉ website dưới đây: -> http://hcmussh.etailer.dpsl.net/.

NHẬP PASSWORD: hcmussh

Sau đó tại ô Search Title: đánh tên sách cần đọc (Xem Danh mục 34 sách điện tử thư viện đặt mua)

-> click on "Go" -> Click on "Open and Read" to start reading.

Danh mục 34 sách điện tử thư viện đặt mua

 

Xem tin theo ngày