Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.297
Truy cập trong tháng 6.135
Truy cập trong năm 66.907
Tổng truy cập 1.854.494
Truy cập hiện tại 12
Tìm kiếm
Tài nguyên >> Sách điện tử
Thông báo truy cập CSDL điện tử OECD
Ngày cập nhật 18/12/2012

 Một số thông tin về cơ sở dữ liệu điện tử OECD :

  • Hiện cung cấp hơn 5,500 đầu sách, 390 CSDL, 2,700 nghiên cứu, 21,000 chương, bài, 14,000 bảng số liệu, biểu đồ, 1,000 số tạp chí.
  • Nội dung - Chủ đề :  Phân tích báo cáo Kinh tế - Thương mại – Giáo dục – Phát triển – Khoa học công nghệ…
  • Cho phép cập nhật miễn phí hàng trăm đầu sách trong năm đặt mua. Địa chỉ truy cập :    http://www.oecd-ilibrary.org/
  •  
  • Hỗ trợ các thư viện cập nhật & chia sẻ nguồn tài liệu nội sinh dạng PDF, hay định dạng  bảng tính đối với số liệu thống kê một cách nhanh chóng và hiệu quả theo hình thức trực tuyến trên giao diện OECD.

 Trong quá trình sử dụng, nếu có điều chi thắc mắc, xin liên hệ :

  • Mr Hứa Văn Thành   –    Tel: 0194083564

                                                         Email :  hvthanhklf@gmail.com    hoặc

  • Mr. Nguyễn Phước Thành –  Email :  npthanh75@gmail.com  

Xin chân thành cảm ơn !

HVT sưu tầm
Xem tin theo ngày