Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 636
Truy cập trong tháng 371
Truy cập trong năm 95.201
Tổng truy cập 1.882.788
Truy cập hiện tại 10
Tìm kiếm
Tài nguyên >> Nghiên cứu khoa học
Kho tài liệu từ VISTA
Ngày cập nhật 16/12/2009

VISTA là tên tắt của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia Việt Nam. VISTA đã mua bản quyền truy cập nhiều kho tư liệu điện tử quý giá như Science@Direct, Blackwell Synergy, EBSCOHost, CATALOGEXPRESS, EBRARY, ... 

VISTA chia sẻ toàn bộ kho tư liệu quý này cho cộng đồng các nhà khoa học, giáo viên sinh viên trên Mạng Nghiên cứu, giáo dục Việt Nam (VinaREN).  VinaREN là phần mạng của Việt Nam tham gia mạng quốc tế TEIN2.  Để truy cập vào  kho thông  tin của VISTA, hãy bấm vào liên kết http://db.vista.gov.vn:2048/menu và nhập Tên đăng nhập (login name): vinaren, Mật khẩu (login password): vinaren.

Chương trình HINARI do WHO phát triển và vận hành cũng mua tạp chí BioMedical và chia sẻ cho cộng đồng khoa học , đào tạo. Địa chỉ truy cập: http://www.who.int/hinari/en , tên đăng nhập: VTN171, mật khẩu: 99941

Tiếp theo>
HVT
Xem tin theo ngày