Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.428
Truy cập trong tháng 9.255
Truy cập trong năm 38.769
Tổng truy cập 1.826.356
Truy cập hiện tại 10
Tìm kiếm
Tài nguyên >> Nghiên cứu khoa học
Thư viện giáo trình điện tử của Bộ GD&ĐT
Ngày cập nhật 16/12/2009

Thư viện giáo trình điện tử là một website của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Site này cung cấp khoảng 130 giáo trình điện tử toàn văn do các thày cô giáo từ nhiều trường đại học trong cả nước biên soạn. Site này cũng lưu trữ một số sách tham khảo sưu tầm từ những nguồn khác nhau. Đặc biệt chú trọng đến việc giảng dạy và học tập lịch sử dân tộc, site có chuyên mục riêng về Lịch sử Việt Nam.

Truy cập Thư viện giáo trình điện tử

HVT
Xem tin theo ngày