Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.374
Truy cập trong tháng 8.201
Truy cập trong năm 37.715
Tổng truy cập 1.825.302
Truy cập hiện tại 23
Tìm kiếm
Tài nguyên >> Nghiên cứu khoa học
Nguồn tài liệu điện tử
Ngày cập nhật 10/11/2011

Đây là nguồn tài liệu điện tử bao gồm các CSDL, các tạp chí, các bộ sưu tập của các Trường Đại học trên thế giới, các sưu tập  văn học các nước Anh, Mỹ, sách điện tử .... do Trung tâm KLF Thư viện điện tử sưu tầm, giới thiệu  và khái thác miễn phí

A. Các CSDL điện tử truy cập miễn phí :

1.  MIT Open Course Ware (Nguồn học liệu MIT) bao gồm 2000 courses miễn phí do Massachusetts Institute of Technology tài trợ .

Địa chỉ truy cập: (http://ocw.mit.edu)

 

2.  Mạng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (gọi tắt là VINAREN) (Vietnam Research and Education Network).

    Địa chỉ truy cập:  ( http://vinaren.agu.edu.vn/ )

 

3.  Tạp chí Online: Từ nguồn kinh phí của Quỹ Ford Việt Nam và các nguồn tài trợ khác, Dự án Tài trợ Tạp chí (JDP - Journal Donation Project) đã cung cấp hàng trăm tên tạp chí cho 25 thư viện các trường đại học, các viện nghiên cứu và các phòng tư liệu khoa tại Việt Nam. Các bài tạp chí đã được dịch sang tiếng việt.

    Địa chỉ truy cập:  (http://www.newschool.edu/cps/subpage.aspx?id=53017)

 

4.  Bộ sưu tập số Trường Đại Học Kỹ Thuật Queensland: QUT E-print là bộ sưu tập số của Trường Đại Học  Kỹ Thuật Queensland. Bộ sưu tập bao gồm bài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành nổi tiếng, tài liệu hội thảo, luận văn, sách…Bộ sưu tập này cho phép người đọc xem và tải miễn phí các loại hình tài liệu nêu trên.

    Địa chỉ truy cập: ( http://eprints.qut.edu.au/ )

-          QUT E-prints: hiện nay đang bảo trì.

 

5.  Bộ sưu tập các tác phẩm kịch của Shakespeare: Đọc trực tiếp hoặc sao chép về với định dạng HTML. Địa chỉ truy cập: (http://www-tech.mit.edu/Shakespeare/works.html)

 

6.  Alex Catalogue of Electronic Texts: Bộ sưu tập một số tác phẩm văn học cổ điển của Mỹ, Anh. Người đọc có thể xem trực tuyến hoặc tải về với nhiều định dạng khác nhau.

        Địa chỉ truy cập: (http://www.infomotions.com/alex2/)

 

7.  Elfwood: Một trong những website về văn chương, nghệ thuật, siêu tưởng lớn nhất trên Internet.

Địa chỉ truy cập: (http://www.elfwood.com/)

 

8.  Project Gutenberg: là nguồn tài liệu điện tử miễn phí, với hơn 36.000  sách điện tử đọc trên máy tính và các thiết bị cầm tay như  iPad, Sony Reader, iPhone .

Địa chỉ truy cập:  (http://www.gutenberg.org/)

 

9.  University of Virginia Library: CSDL miễn phí lớn về văn chương Anh, Mỹ của rất nhiều tác giả trên thế giới, về nhiều thể loại khác nhau. Người đọc có thể xem trực tuyến hoặc tải về, nhưng cần sử dụng chương trình Microsoft Reader hoặc Palm Reader để xem.

    Địa chỉ truy cập: (http://etext.lib.virginia.edu/ebooks/ )

 

10.      Literature Post: CSDL các tác phẩm, kịch, thơ cổ điển... của hơn 71 tác giả với hơn 825 tác phẩm. Có thể xem trực tuyến hoặc tải về.

    Địa chỉ truy cập:   (http://www.literaturepost.com/)

 

11.      Baen Free Library: CSDL sách miễn phí về khoa học viễn tưởng, được hỗ trợ đọc với nhiều định dạng khác nhau. Người đọc có thể xem trực tuyến hoặc tải về.

    Địa chỉ truy cập: (http://www.baen.com/library)

 

12.      Bibliomania: CSDL hơn 2000 tác phẩm cổ điển ở nhiều thể loại: Tiểu thuyết, Truyện ngắn, Kịch, Thơ, ... và một số tác phẩm đương đại.

    Địa chỉ truy cập: (http://www.bibliomania.com/)

 

13.      Các CSDL luôn được cập nhật mới bởi các nhà xuất bản và miễn phí theo chương trình PERI của International Network for the Availability of Scientific Publications.

    Địa chỉ truy cập: (http://www.inasp.info/peri/free.html)

 

14.      Directory of Open Access Journal: Cung cấp các báo, tạp chí chuyên ngành miễn phí. Hiện đã có 671.310  bài báo có mặt tại CSDL điện tử này. Với các chủ đề: Agriculture and Food Sciences Arts and Architecture Biology and Life Sciences Business and Economics Chemistry Earth and Environmental Sciences.

    Địa chỉ truy cập:  (http://www.doaj.org)

 

15.      Tổ chức Ngân hàng Thế giới: Cung cấp miễn phí nhiều tài liệu, tạp chí về các lĩnh vực: Kinh tế, giáo dục, nông nghiệp... các thông tin về đời sống, xã hội trên toàn thế giới. Tài liệu được trình bày theo dạng toàn văn hoặc tóm tắt.

    Địa chỉ truy cập: (http://econ.worldbank.org/)

 

16.      Athena: CSDL với số lượng lớn các tài liệu về Văn học, Khoa học tự nhiên & Nghệ thuật và các liên kết đến các trang web khác.

    Địa chỉ truy cập: (http://un2sg4.unige.ch/athena/html/athome.html )

 

17.      eScholarship Edition: Bộ sưu tập tài liệu toàn văn với hơn 1400 sách truy cập miễn phí, bao gồm nhiều lĩnh vực khoa học của Thư viện Đại học California.

    Địa chỉ truy cập: (http://texts.cdlib.org/escholarship/ )

 

B. Các CSDL và tài liệu truy cập qua Thư viện Trung tâm – ĐHQG Tp.HCM (http://www.vnulib.edu.vn), đây là các CSDL điện tử  do Thư viện Trung tâm mua từ nhiều Nhà xuất bản uy tín trên thế giới, cụ thể như sau :

1.  Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL-Vietnam Journal Online) là CSDL các tạp chí khoa học Việt Nam, trong đó có các tạp chí thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội & nhân văn.

    Địa chỉ truy cập: (www.vjol.info)

2.  CSDL ProQuest là CSDL báo, tạp chí toàn văn / tóm tắt bao gồm 11000 tên báo, tạp chí trong đó hơn 8000 tên toàn văn về hơn 160 chủ đề như các ngành khoa học xã hội, kinh doanh, kinh tế, kỹ thuật, sức khỏe và y tế, v.v…

Địa chỉ truy cập: http://www.il.proquest.com/pqdweb (Tài khoản sử dụng : Account Name  = 3VVMNV3JKH, Password = welcome )

3.  CSDL toàn văn ScienceDirect là CSDL chứa các tạp chí toàn văn về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học môi trường, 

    Địa chỉ truy cập: (http://sciencedirect.com)

4.  CSDL SpringerLink là CSDL tạp chí toàn văn về các lĩnh vực khoa học trái đất và môi trường, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế, kinh doanh, kỹ thuật, khoa học máy tính,…

    Địa chỉ truy cập: (http://www.springerlink.com)

5.  CSDL toàn văn Blackwell là CSDL tạp chí về các lĩnh vực các ngành khoa học xã hội, nhân văn và khoa học về hành vi con người, khoa học kinh tế, tài chính, khoa học về sức khỏe, …

    Địa chỉ truy cập: www.blackwell-synergy.com

6.  CSDL Emerald Management Xtra là CSDL tạp chí về khoa học quản lý, quản lý chiến lược,…. Hiện chỉ có các tạp chí năm 2007 là tạp chí toàn văn.

    Địa chỉ truy cập: (http://www.emeraldinsight.com/)

7.  CSDL Wilson là các CSDL toàn văn về nghệ thuật, nhân văn, khoa học thư viện và thông tin, khoa học giáo dục, các khoa học xã hội,…

    Địa chỉ truy cập: (http://wilson.cesti.gov.vn)

8.  CSDL tạp chí toàn văn AGORA và OARE có các tạp chí về khoa học xã hội, kinh tế, các nguồn tài nguyên môi trường, sinh thái, rừng,…

            Địa chỉ truy cập: ( http://www.aginternetwork.org, http://www.oaresciences.org)

HVT sưu tầm
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày