Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.157
Truy cập trong tháng 2.719
Truy cập trong năm 51.602
Tổng truy cập 1.839.189
Truy cập hiện tại 17
Tìm kiếm
Tài nguyên >> Nghiên cứu khoa học
Hiện đại hóa hệ thống TT-TV Trường CĐSP Huế
Ngày cập nhật 26/07/2008

Tác giả đã phân tích thực trạng của Thư viện Trường CĐSP TT Huế, đưa ra các giải pháp để xây dựng một thư viện hiện đại nhằm phục vụ cho nhu cầu đào tạo của nhà trường

Toàn văn báo cáo

Tập tin đính kèm: huatha1.doc
Xem tin theo ngày