Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 913
Truy cập trong tháng 4.603
Truy cập trong năm 97.951
Tổng truy cập 1.778.568
Truy cập hiện tại 2
Tìm kiếm
Tài nguyên >> Nghiên cứu khoa học
Hiện đại hóa hệ thống TT-TV Trường CĐSP Huế
Ngày cập nhật 26/07/2008

Tác giả đã phân tích thực trạng của Thư viện Trường CĐSP TT Huế, đưa ra các giải pháp để xây dựng một thư viện hiện đại nhằm phục vụ cho nhu cầu đào tạo của nhà trường

Toàn văn báo cáo

Tập tin đính kèm: huatha1.doc
Xem tin theo ngày