Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 618
Truy cập trong tháng 7.057
Truy cập trong năm 7.057
Tổng truy cập 1.897.275
Truy cập hiện tại 7
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> CĐ Kế toán
Tài liệu phục vụ cho sinh viên ngành kế toán
Ngày cập nhật 23/03/2010

Hệ trung cấp và cao đẳng chính quy

26. Kế toán quản trị : Tóm tắt lý thuyết, Bài tập, Bài giải / Bùi Văn Trường. - In lần thứ 2 có sửa chữa. - H. : Lao động xã hội, 2006. - 288tr. ; 21cm.

chi tiết

Số ĐKCB: KD.012770 KD.012771 CT.002491 Xem tiếp

27. Làm kế toán bằng máy vi tính : Áp dụng theo hệ thống kế toán mới từ 01-01-96 có kèm theo đĩa mềm / Nguyễn Văn Trứ. - Tái bản có sữa chữa và bổ sung. - T.p. Hồ Chí Minh : Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh, 1996. - 241tr. ; 24cm.

chi tiết

Số ĐKCB: TH.001583 

28. Kế toán chi phí / Bùi Văn Trường. - In lần thứ 4, sửa chữa và bổ sung bài tập tương tự. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2008. - 344tr. ; 24cm

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013248 KD.013249 CT.002628 Xem tiếp

29. Kế toán doanh nghiệp sản xuất : Giáo trình : Dùng trong các trường có đào tạo bậc trung học tài chính kế toán / Phạm Thị Thoan chủ biên. - Hà Nội : Tài chính, 2008. - 887tr. ; 24cm

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013256 KD.013257 CT.002640 Xem tiếp

30. Nguyên lý kế toán : Lý thuyết, bài tập và bài giải : Dành riêng cho học sinh, sinh viên trung cấp và cao đẳng / Phan Đức Dũng. - Hà Nội : Thống kê, 2008. - 504tr. : Phụ lục + Giới thiệu tủ sách tài chính ngân hàng ; 24cm

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013264 KD.013265 CT.002637 Xem tiếp

31. Câu hỏi và bài tập môn thuế / Lê Xuân Trường (Ch.b), Vương Thị Thu Hiền. - H. : Tài chính, 2007. - 223tr. ; 21cm.

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013218 KD.013219 CT.002586 Xem tiếp

32. Thị trường chứng khoán : Giáo trình : Đã bổ sung, cập nhật theo Luật Chứng khoán năm 2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 / Bùi Kim Yến. - Tài bản lần thứ 1 có sửa chữa và bổ sung. - T.p Hồ Chí Minh : Thống Kê, 2007. - 418 ; 24cm

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013258 KD.013259 CT.002634 Xem tiếp

33. Kinh tế quốc tế : Giáo trình : Dùng trong các trường có đào tạo bậc trung học tài chính kế toán / Nguyễn Thị Bằng. - Hà Nội : Tài Chính, 2008. - 211tr. ; 21cm.

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013226 KD.013227 CT.002574 Xem tiếp

34. Lý thuyết hạch toán kế toán : Giáo trình: Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp có đào tạo chuyên ngành tài chính, kế toán / Trần Ngọc Nghĩa (Ch.b). - Tái bản lần 3. - Hà Nội : NXB Tài chính, 2008. - 255tr. ; 20,5cm.

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013230 KD.013231 CT.002577 Xem tiếp

35. Kiểm toán : Bài tập / Trần Thị Giang Tân (Ch.b)... [và những người khác]. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2008. - 267tr. ; 24cm

chi tiết

Số ĐKCB: CT.002625 CT.002626 CT.002627 Xem tiếp

36. Kế toán thương mại, dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu : Bài tập và bài giải : Đã sửa đổi bổ sung toàn diện theo Quyết định 15/2006/QĐ - BTC, Thông tư 20/2006/TT - BTC, Thông tư 21/2006/TT - BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính / Phan Đức Dũng. - Hà Nội : Thống kê, 2007. - 486tr. ; 24cm

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013262 KD.013263 CT.002631 Xem tiếp

37. Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp : Giáo trình: Dùng trong các trường THCN / Nguyễn Ngọc Quân chủ biên. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2007. - 301tr. ; 24cm.

chi tiết

Số ĐKCB: CT.002676 CT.002677 CT.002678 Xem tiếp

38. Quản trị nguồn nhân lực=Human resource management / Trần Kim Dung. - Tái bản lần thứ 6, có sửa chữa và bổ sung. - T.p. Hồ Chí Minh : Thống kê, 2006. - 391tr. ; 24cm.

chi tiết

Số ĐKCB: CT.002699 CT.002700 CT.002701 Xem tiếp

39. Luật doanh nghiệp / Nhiều tác giả. - H. : Lao động, 2008. - 207tr. ; 19cm.

chi tiết

Số ĐKCB: CT.002714 CT.002715 CT.002716 Xem tiếp

40. Luật và các tổ chức thương mại quốc tế diễn giải=Iternational Trade law and Organisations's Interpretation / Dương Hữu Hạnh. - Hà Nội : Thống kê, 2004. - 662tr. ; 21cm.

chi tiết

Số ĐKCB: CT.002717 CT.002718 CT.002719 Xem tiếp

41. Quản lý tài chính công : Giáo trình : Chương trình dành cho các lớp không thuộc chuyên ngành Quản lý tài chính công / Phạm Văn Khoan (Ch.b)... [và những người khác] biên soạn. - Hà Nội : Tài chính, 2007. - 351tr. ; 21cm.

chi tiết

Số ĐKCB: CT.002739 CT.002740 CT.002741 Xem tiếp

42. Từ điển kế toán kiểm toán thương mại Anh Việt = Accounting - Auditing Commercial Dictionary English Vietnamese / Khải Nguyên, Vân Hạnh. - Hà Nội : Thống kê, 2005. - 717tr. ; 24cm.

chi tiết

Số ĐKCB: TK.000410 TK.000411 

43. Marketing accounting services / Robert J. Listman. - USA : Dow Jones-Irwin, 1988. - 200tr. ; 21cm.

chi tiết

 

44. Quản lý chất lượng trong các tổ chức : Giáo trình / Nguyễn Đình Phan (Ch.b). - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2005. - 383tr. : hình minh hoạ ; 21cm.

chi tiết

Số ĐKCB: CT.003354 CT.003355 CT.003356 Xem tiếp

45. Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán báo cáo tài chính và báo cáo thuế GTGT trên Excel / Bùi Văn Dương, Võ Văn Nhị, Đặng Văn Sáng, Nguyễn Ngọc Hiến. - Tái bản lần thứ 8, sửa đổi và bổ sung. - Hà Nội : Tài chính, 2009. - 691tr. ; 27cm.

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013445 KD.013446 CT.003445 Xem tiếp

46. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành / Bộ Tài Chính. - Hà Nội : Tài chính, 2008. - 169tr. ; 21cm.

chi tiết

Số ĐKCB: CT.003399 CT.003400 

47. Hướng dẫn thực hiện kế toán thuế doanh nghiệp / Nguyễn Phương Liên. - Hà nội : Nxb. Tài chính, 2007. - 414tr. ; 27cm.

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013443 KD.013444 CT.002653 Xem tiếp

48. Kế toán chi phí : Dùng cho sinh viên khối ngành kinh tế / Huỳnh Lợi. - Hà Nội : Giao thông vận tải, 2009. - 270tr. ; 24cm.

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013433 KD.013434 KD.013435 Xem tiếp

49. Quản trị kinh doanh lữ hành : Giáo trình / Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương chủ biên. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa. - Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2009. - 494tr. ; 24cm.

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013438 KD.013439 KD.013440 Xem tiếp

50. Chính sách kinh tế - xã hội : Giáo trình / Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền. - Tái bản. - Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006. - 491tr. ; 21cm.

chi tiết

Số ĐKCB: KD.013417 KD.013418 CT.003322 Xem tiếp

 

Xem tin theo ngày