Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.740
Truy cập trong tháng 6.053
Truy cập trong năm 86.879
Tổng truy cập 1.874.466
Truy cập hiện tại 10
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> CĐ Thư viện - Thông tin
Đề cương
Ngày cập nhật 18/09/2008

Đề cương học phần Cơ sơ Thông tin học, Nhập môn Khoa học TT-TV

Link:

Tập tin đính kèm 1: nhapmonkhoa_hoctttv.doc
Tập tin đính kèm 2: cosothongtinhoc_tinchi_cdtvtt.doc
Xem tin theo ngày