Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.688
Truy cập trong tháng 6.001
Truy cập trong năm 86.827
Tổng truy cập 1.874.414
Truy cập hiện tại 6
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> CĐ Thư viện - Thông tin
Bài giảng CS Thông tin học dành cho CĐTTTV K32
Ngày cập nhật 25/09/2008

Bài giảng Thông tin học

Xem nội dung

Tập tin đính kèm 1: gtrinh_tthcdsp1.doc
Tập tin đính kèm 2: tthoc2.ppt
Tập tin đính kèm 3: gtrinh_tth_cdsp2.doc
Tập tin đính kèm 4: gtrinh_tth_cdsp3.doc
Tập tin đính kèm 5: tthoc3.ppt
Xem tin theo ngày