Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.726
Truy cập trong tháng 6.039
Truy cập trong năm 86.865
Tổng truy cập 1.874.452
Truy cập hiện tại 10
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> CĐ Thư viện - Thông tin
Tự động hóa hoạt động TT-TV
Ngày cập nhật 01/10/2008

Bài giảng dành cho sinh viên ngành TT-TV / K30 CĐTTTV

Nội dung

Tập tin đính kèm 1: chuong_iv.ppt
Tập tin đính kèm 2: chuongiii.ppt
Tập tin đính kèm 3: chuong6.ppt
Tập tin đính kèm 4: chuong7.ppt
Tập tin đính kèm 5: chuong8.ppt
Tập tin đính kèm 6: greenstone_st.ppt
Xem tin theo ngày