Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 617
Truy cập trong tháng 7.056
Truy cập trong năm 7.056
Tổng truy cập 1.897.274
Truy cập hiện tại 6
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> CĐ Quản lý đất đai
GT và tài liệu ngành quản lý đất đai
Ngày cập nhật 15/09/2010

Dành cho sinh viên CĐ và Trung cấp Quản lý đất đai

Kết quả tìm kiếm (17)
1. Bài giảng quy hoạch sử dụng đất : Học phần I / Nhiều tác giả. - Huế : Đại học Nông Lâm Huế, 1999. - 120tr. ; 27cm
chi tiết Số ĐKCB: DL.000647 DL.000648 DL.000649 Xem tiếp
2. Các văn bản pháp luật về quản lý đất đai và đo đạc bản đồ / Văn phòng Tổng cục Địa chính. - Hà Nội : Knxb, 2002. - 210tr. ; 27cm
chi tiết Số ĐKCB: CT.003491 CT.003492 CT.003493 Xem tiếp
3. Bài giảng Trắc địa / Biên soạn: Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Hữu Ngữ; Hiệu đính: Hồ Kiệt. - Hà Nội : Knxb, 1998. - 163tr. ; 27cm
chi tiết Số ĐKCB: DL.000743 DL.000744 DL.000745 Xem tiếp
4. Dự thảo nghị định về thi hành luật đất đai / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2000. - 167tr. ; 27cm
chi tiết Số ĐKCB: CT.003511 CT.003512 CT.003513 Xem tiếp
5. Báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế - đến 2010 : Đã được chỉnh sữa theo ý kiến đóng góp của các Sở, nghành, các chuyên gia tại cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án ngày 01 tháng 06 năm 2001 / Nhiều tác giả. - Huế : Knxb, 2001. - 46tr. ; 27cm
chi tiết Số ĐKCB: DL.000763 DL.000764 DL.000765 Xem tiếp
6. Bài giảng đánh giá đất / Trần Thị Thu Hà. - Huế : Đại học Nông Lâm Huế, 2002. - 90tr. ; 27cm
chi tiết Số ĐKCB: DL.000706 DL.000707 DL.000708 Xem tiếp
7. Các văn bản pháp quy về quản lí đất đai ban hành ở Việt Nam từ 1945 đến 1997 : Tập 2. Các văn bản từ 1980 đến 1997 / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Bản đồ, 1997. - 170tr. ; 19cm
chi tiết Số ĐKCB: CT.003603 CT.003604 CT.003605 Xem tiếp
8. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, giải toả, đền bù / Vũ Phạm Quyết Thắng (Ch.b). - Hà Nội : Lao động, 2004. - 474tr. ; 27cm. - (Thanh tra chính phủ. Tạp chí thanh tra)
chi tiết Số ĐKCB: CT.003548 CT.003549 CT.003550 Xem tiếp
9. Luật đất đai. - H. : CTQG, 1994. - 48tr. ; 19cm
chi tiết Số ĐKCB: CT.000617 CT.000618 
10. Văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai / Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - H. : CTQG, 1994. - 2 tập ; 19cm
chi tiết Số ĐKCB: CT.000636 CT.000637 
11. Luật đất đai : Giáo trình. - H. : Giáo dục, 1996. - 266tr. ; 19cm
chi tiết Số ĐKCB: CT.000839 CT.000840 CT.000841 Xem tiếp
12. Các quy định pháp luật về đất đai và xây dựng. - H. : Chính trị quốc gia, 1999. - 1126tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: CT.001763 
13. Đăng ký và thống kê đất đai : Giáo trình: Dùng trong các trường THCN / Lê Đình Thắng chủ biên. - H. : Nxb. Hà nội, 2005. - 248tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: CT.002107 CT.002108 CT.002109 Xem tiếp
14. Quản lý Nhà nước về đất đai : Giáo trình: Dùng trong các trường THCN / Ngô Đức Cát. - H. : Nxb. Hà nội, 2005. - 88tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: CT.002098 CT.002099 CT.002100 Xem tiếp
15. Lịch sử quản lý đất đai / Nguyễn Đức Khả. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003. - 255tr. ; 21cm
chi tiết Số ĐKCB: CT.002258 CT.002259 CT.002260 Xem tiếp
16. Hỏi đáp pháp luật đất đai chế độ sử dụng các loại đất : Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài cư trú tại Việt Nam / Nguyễn Thị Mai, Trần Minh Sơn. - Hà Nội : Tư pháp, 2006. - 346tr. ; 21cm
chi tiết Số ĐKCB: KD.012367 KD.012368 
17. Chỉ dẫn pháp luật khiếu nại, tố cáo; Thanh tra, kiểm tra; Điều tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai xây dựng / Nhiều tác giả. - H. : Lao động, 2007. - 904tr. ; 27cm
chi tiết Số ĐKCB: KD.012846 
Xem tin theo ngày