Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 346
Truy cập trong tháng 6.637
Truy cập trong năm 20.930
Tổng truy cập 1.808.517
Truy cập hiện tại 9
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> CĐ Lịch sử
GT đào tạo GVTHCS ngành Lịch sử
Ngày cập nhật 15/09/2010
.
Kết quả tìm kiếm (16)
1. Những vấn đề chung về bộ môn phương pháp dạy học lịch sử : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Anh Dũng (Ch.b), Trần Vĩnh Tường (B.s). - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2004. - 78tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0994 GTLS.0995 GTLS.0996 Xem tiếp
2. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ X : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Cảnh Minh (Ch.b), Đặng Đức Thi (B.s). - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2004. - 201tr. : tranh ảnh + bản đồ ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0369 GTLS.0370 GTLS.0371 Xem tiếp
3. Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến 1858 : Giáo trình CĐSP / Trương Hữu Quýnh (Ch.b), Đào Tố Uyên, Phạm Văn Hùng (B.s). - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 298tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0462 GTLS.0463 GTLS.0464 Xem tiếp
4. Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1945 : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Đình Lễ (Ch.b), Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn Chiến. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2006. - 266tr. : ảnh ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0651 GTLS.0652 GTLS.0653 Xem tiếp
5. Các hình thức tổ chức dạy học lịch sử : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Côi, Trần Quốc Tuấn, Trần Đức Minh. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 135tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.1089 GTLS.1090 GTLS.1091 Xem tiếp
6. Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1975 : Giáo trình CĐSP / Trần Bá Đệ (Ch.b), Nguyễn Xuân Minh, Lê Cung, Nguyễn Thanh Phương. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 290tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0737 GTLS.0738 GTLS.0739 Xem tiếp
7. Lịch sử thế giới cận đại : Giáo trình CĐSP / Phan Ngọc Liên (Ch.b)... [và những người khác] biên soạn. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 401tr. : hình ảnh minh họa ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0172 GTLS.0173 GTLS.0174 Xem tiếp
8. Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918 : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Ngọc Cơ (Ch.b), Trương Công Huỳnh Kỳ, Nguyễn Anh Dũng. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 240tr. : bản đồ + tranh ảnh ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0555 GTLS.0556 GTLS.0557 Xem tiếp
9. Lịch sử thế giới cổ trung đại : Giáo trình CĐSP / Nghiêm Đình Vỹ (Ch.b)... [và những người khác]. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2004. - 384tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0095 GTLS.0096 GTLS.0097 Xem tiếp
10. Khảo cổ học đại cương : Giáo trình CĐSP / Đinh Ngọc Bảo (Ch.b), Phạm Văn Đấu. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 132tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0048 GTLS.0049 GTLS.0050 Xem tiếp
11. Hệ thống các phương pháp dạy học lịch sử ở trường THCS : Giáo trình CĐSP / Trịnh Đình Tùng (Ch.b), Trần Viết Thụ, Đặng Văn Hồ, Trần Văn Cường. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 214tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.1135 GTLS.1136 GTLS.1137 Xem tiếp
12. Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay : Giáo trình CĐSP / Trần Bá Đệ (Ch.b), Nguyễn Văn Hoa, Vũ Thị Hòa. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 152tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0783 GTLS.0784 GTLS.0785 Xem tiếp
13. Hướng dẫn dạy học các khóa trình lịch sử ở trường trung học cơ sở : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Hữu Chí (Ch.b), Nguyễn Văn Đằng, Vũ Ngọc Anh. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 139tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0001 GTLS.0002 GTLS.0003 Xem tiếp
14. Lịch sử địa phương : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Cảnh Minh (Ch.b), Đỗ Hồng Thái, Hoàng Thanh Hải, Nguyễn Văn Đằng. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 183tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0829 GTLS.0830 GTLS.0831 Xem tiếp
15. Lịch sử thế giới hiện đại : Giáo trình CĐSP / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
Quyển 1. - 2007. - 240tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0278 GTLS.0279 GTLS.0280 Xem tiếp
16. Lịch sử thế giới hiện đại : Giáo trình CĐSP / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
Quyển 2. - 2007. - 269tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0323 GTLS.0324 GTLS.0325 Xem tiếp
Hứa Văn Thành
Xem tin theo ngày