Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 265
Truy cập trong tháng 1.946
Truy cập trong năm 64.291
Tổng truy cập 2.061.633
Truy cập hiện tại 25
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> CĐ Lịch sử
GT đào tạo GVTHCS ngành Lịch sử
Ngày cập nhật 15/09/2010
.
Kết quả tìm kiếm (16)
1. Những vấn đề chung về bộ môn phương pháp dạy học lịch sử : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Anh Dũng (Ch.b), Trần Vĩnh Tường (B.s). - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2004. - 78tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0994 GTLS.0995 GTLS.0996 Xem tiếp
2. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ X : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Cảnh Minh (Ch.b), Đặng Đức Thi (B.s). - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2004. - 201tr. : tranh ảnh + bản đồ ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0369 GTLS.0370 GTLS.0371 Xem tiếp
3. Lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến 1858 : Giáo trình CĐSP / Trương Hữu Quýnh (Ch.b), Đào Tố Uyên, Phạm Văn Hùng (B.s). - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 298tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0462 GTLS.0463 GTLS.0464 Xem tiếp
4. Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1945 : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Đình Lễ (Ch.b), Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn Chiến. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2006. - 266tr. : ảnh ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0651 GTLS.0652 GTLS.0653 Xem tiếp
5. Các hình thức tổ chức dạy học lịch sử : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Thị Côi, Trần Quốc Tuấn, Trần Đức Minh. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 135tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.1089 GTLS.1090 GTLS.1091 Xem tiếp
6. Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1975 : Giáo trình CĐSP / Trần Bá Đệ (Ch.b), Nguyễn Xuân Minh, Lê Cung, Nguyễn Thanh Phương. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 290tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0737 GTLS.0738 GTLS.0739 Xem tiếp
7. Lịch sử thế giới cận đại : Giáo trình CĐSP / Phan Ngọc Liên (Ch.b)... [và những người khác] biên soạn. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 401tr. : hình ảnh minh họa ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0172 GTLS.0173 GTLS.0174 Xem tiếp
8. Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918 : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Ngọc Cơ (Ch.b), Trương Công Huỳnh Kỳ, Nguyễn Anh Dũng. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 240tr. : bản đồ + tranh ảnh ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0555 GTLS.0556 GTLS.0557 Xem tiếp
9. Lịch sử thế giới cổ trung đại : Giáo trình CĐSP / Nghiêm Đình Vỹ (Ch.b)... [và những người khác]. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2004. - 384tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0095 GTLS.0096 GTLS.0097 Xem tiếp
10. Khảo cổ học đại cương : Giáo trình CĐSP / Đinh Ngọc Bảo (Ch.b), Phạm Văn Đấu. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 132tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0048 GTLS.0049 GTLS.0050 Xem tiếp
11. Hệ thống các phương pháp dạy học lịch sử ở trường THCS : Giáo trình CĐSP / Trịnh Đình Tùng (Ch.b), Trần Viết Thụ, Đặng Văn Hồ, Trần Văn Cường. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 214tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.1135 GTLS.1136 GTLS.1137 Xem tiếp
12. Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay : Giáo trình CĐSP / Trần Bá Đệ (Ch.b), Nguyễn Văn Hoa, Vũ Thị Hòa. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 152tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0783 GTLS.0784 GTLS.0785 Xem tiếp
13. Hướng dẫn dạy học các khóa trình lịch sử ở trường trung học cơ sở : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Hữu Chí (Ch.b), Nguyễn Văn Đằng, Vũ Ngọc Anh. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 139tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0001 GTLS.0002 GTLS.0003 Xem tiếp
14. Lịch sử địa phương : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Cảnh Minh (Ch.b), Đỗ Hồng Thái, Hoàng Thanh Hải, Nguyễn Văn Đằng. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 183tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0829 GTLS.0830 GTLS.0831 Xem tiếp
15. Lịch sử thế giới hiện đại : Giáo trình CĐSP / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
Quyển 1. - 2007. - 240tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0278 GTLS.0279 GTLS.0280 Xem tiếp
16. Lịch sử thế giới hiện đại : Giáo trình CĐSP / Nhiều tác giả. - Hà Nội : Đại học sư phạm. - 24cm
Quyển 2. - 2007. - 269tr.
chi tiết Số ĐKCB: GTLS.0323 GTLS.0324 GTLS.0325 Xem tiếp
Hứa Văn Thành
Xem tin theo ngày