Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 610
Truy cập trong tháng 7.049
Truy cập trong năm 7.049
Tổng truy cập 1.897.267
Truy cập hiện tại 8
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> CĐ Vật lý
GT đào tạo GVTHCS ngành Vật lý
Ngày cập nhật 15/09/2010
.
Kết quả tìm kiếm (9)
1. Cơ học : Giáo trình Cao đẳng Sư phạm / Lê Trọng Tường, Nguyễn Thị Thanh Hương. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2004. - 289tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: KD.003586 KD.003587 KD.003588 Xem tiếp
2. Thiên văn học : Giáo trình CĐSP / Phạm Viết Trinh, Nguyễn Đình Noãn. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 194tr. : ảnh, tranh minh họa ; 24cm
chi tiết  
3. Nhiệt học : Giáo trình CĐSP / Bùi Trọng Tuân. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 156tr. ; 24cm
chi tiết  
4. Thực hành vật lí đại cương : Giáo trình CĐSP / Nguyễn, Duy Thắng. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 182tr. ; 24cm
chi tiết  
5. Vật lý đại cương : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Văn Anh. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2004. - 256tr. ; 24cm
chi tiết  
6. Điện học : Giáo trình CĐSP / Vũ Thanh Khiết. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 266tr. : hình vẽ, ảnh ; 24cm
chi tiết  
7. Dao động và sóng : Giáo trình CĐSP / Phạm Quý Tư. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 199tr. ; 24cm
chi tiết  
8. Lịch sử vật lí học : Giáo trình CĐSP / Đào Văn Phúc. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 250tr. ; 24cm
chi tiết  
9. Lí luận dạy học Vật lí. - Hà Nội : Đại học Sư phạm. - 24cm
T.2. - 2007. - 231tr.
chi tiết
Xem tin theo ngày