Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 327
Truy cập trong tháng 2.008
Truy cập trong năm 64.353
Tổng truy cập 2.061.695
Truy cập hiện tại 32
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> Tài liệu điện tử
Tài liệu điện tử
Ngày cập nhật 15/09/2010

Dùng cho sinh các hệ đào tạo các cấp đào tạo

Kết quả tìm kiếm (600)
1. Thể dục phát triển chung : Thể dục lớp 2 : Hoạt cảnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 23 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000001 DT.000002 
2. Vẽ trang trí - Vẽ đậm - Vẽ nhạt : Mĩ thuật Lớp 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 32 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000005 DT.000006 
3. Quay phải - Quay trái : Thể dục Lớp 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 43 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000003 DT.000004 
4. Vẽ theo mẫu: Vẽ cái túi sách : Mĩ thuật lớp 2: Hoạt cảnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 10 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000007 DT.000008 
5. Vẽ tranh đề tài vườn cây : Mĩ thuật Lớp 2: Hoạt cảnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Casstte. Hệ Pal ; Thời lượng: 16 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000009 DT.000010 
6. Gấp máy bay đuôi rời : Thủ công lớp 2: Lý thyuết và thực hành. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 49 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000011 DT.000012 
7. Cắt, dán biển báo giao thông : Thủ công lớp 2 : Hoạt công. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 32 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000013 DT.000014 
8. Ôn các bài hát: "Thật là hay - Múa vui - Xòe hoa" : Âm nhạc Lớp 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng : 38 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000015 DT.000016 
9. 9 cộng với một số: 9+5 : Toán Lớp 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Casstte. Hệ Pal ; Thời lượng: 35 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000031 DT.000032 
10. Ôn bài hát: " Xòe hoa " : Âm nhạc Lớp 2 : Hoạt cảnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 13 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000017 DT.000018 
11. Quan tâm, giúp đỡ bạn : Đạo đức Lớp 2: Hoạt cảnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 18 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000019 DT.000020 
12. Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại : Đạo đức lớp 2: Hoạt cảnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 12 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000021 DT.000022 
13. Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại : Đạo đức lớp 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 29 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000023 DT.000024 
14. Một số loại cây sống trên cạn : Tự nhiên xã hội lớp 2: Họat cảnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 19 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000025 DT.000026 
15. Cơ quan tiêu hóa : Tự nhiên xã hội lớp 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 32 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000027 DT.000028 
16. Phòng tránh ngộ độc : Tự nhiên xã hội lớp 2: Hoạt cảnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 19 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000029 DT.000030 
17. Hình chữ nhật - Hình tứ giác : Toán lớp 2 : Hoạt cảnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 168 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000033 DT.000034 
18. Ki lô gam : Toán Lớp 2 : Hoạt cảnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 16 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000035 DT.000036 
19. Đi chợ : Tập đọc lớp 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 24 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000037 DT.000038 
20. Sư tử xuất quân : Tập đọc lớp 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 46 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000039 DT.000040 
21. Luyện từ và câu : Tập đọc Lớp 2 : Hoạt cảnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 19 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000041 DT.000042 
22. Luyện từ và câu : Tiếng việt Lớp 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 32 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000043 DT.000044 
23. Dựa vào tranh vẽ kể lại câu chuyện : Tiếng việt lớp 2 : Hoạt cảnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 20 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000045 
24. Ném bóng - Bật nhảy - Chạy bền : Thể dục lớp 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 46 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000046 DT.000047 
25. Bơi trườn sấp : Thể dục lớp 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Giáo dục, 2002. - 1 Video Cassette. Hệ Pal ; Thời lượng: 28 phút. - (Phim giáo khoa. Trung tâm nghe nhìn giáo dục)
chi tiết Số ĐKCB: DT.000048 DT.000049 
Chọn trang
Hứa Văn Thành
Xem tin theo ngày