Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 314
Truy cập trong tháng 1.995
Truy cập trong năm 64.340
Tổng truy cập 2.061.682
Truy cập hiện tại 27
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> CĐ Thiết kế thời trang
GT ngành Thiết kế thời trang
Ngày cập nhật 15/09/2010
.
Kết quả tìm kiếm (27)
1. Công nghệ may : Giáo trình môn học / Võ Phước Tấn (hiệu đính), Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị Kim Phượng, Phạm Nhất Chi Mai. - Hà Nội : Thống kê. - cm
T.2. - 2005. - 143tr.
chi tiết Số ĐKCB: NT.001773 NT.001774 NT.001775 Xem tiếp
2. Công nghệ may : Giáo trình môn học / Võ Phước Tấn (hiệu đính), Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị Kim Phượng, Phạm Nhất Chi Mai. - Hà Nội : Thống kê. - cm
T.3. - 2005. - 140tr.
chi tiết Số ĐKCB: NT.001778 NT.001779 NT.001780 Xem tiếp
3. Công nghệ may : Giáo trình môn học / Võ Phước Tấn (hiệu đính), Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị Kim Phượng, Phạm Nhất Chi Mai. - Hà Nội : Thống kê. - cm
T.4. - 2005. - 178tr.
chi tiết Số ĐKCB: NT.001783 NT.001784 NT.001785 Xem tiếp
4. Công nghệ may : Giáo trình môn học / Võ Phước Tấn (hiệu đính), Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị Kim Phượng, Phạm Nhất Chi Mai. - Hà Nội : Thống kê. - cm
T.5. - 2005. - 197tr.
chi tiết Số ĐKCB: NT.001788 NT.001789 NT.001790 Xem tiếp
5. Công nghệ may : Hệ thống bài tập / Võ Phước Tấn (hiệu đính)...[và những người khác]. - Hà Nội : Lao động xã hội. - 21cm
T.1. - 2006. - 192tr.
chi tiết Số ĐKCB: NT.001793 NT.001794 NT.001795 Xem tiếp
6. Công nghệ may : Hệ thống bài tập / Võ Phước Tấn (hiệu đính)...[và những người khác]. - Hà Nội : Lao động xã hội. - 21cm
T.2. - 2006. - 207tr.
chi tiết Số ĐKCB: NT.001798 NT.001799 NT.001800 Xem tiếp
7. Công nghệ may : Hệ thống bài tập / Võ Phước Tấn (hiệu đính)...[và những người khác]. - Hà Nội : Lao động xã hội. - 21cm
T.3. - 2006. - 207tr.
chi tiết Số ĐKCB: NT.001803 NT.001804 NT.001805 Xem tiếp
8. Công nghệ may : Hệ thống bài tập / Võ Phước Tấn (hiệu đính)...[và những người khác]. - Hà Nội : Lao động xã hội. - 21cm
T.4. - 2006. - 245tr.
chi tiết Số ĐKCB: NT.001808 NT.001809 NT.001810 Xem tiếp
9. Công nghệ may : Hệ thống bài tập / Võ Phước Tấn (hiệu đính)...[và những người khác]. - Hà Nội : Lao động xã hội. - 21cm
T.5. - 2006. - 245tr.
chi tiết Số ĐKCB: NT.001813 NT.001814 NT.001815 Xem tiếp
10. Thiết kế trang phục : Giáo trình môn học / Võ Phước Tấn (hiệu đính), Nguyễn Mậu Tùng, Phạm Thị Thảo, Lưu Thị Thu Hà. - Hà Nội : Thống kê. - 21cm. - 17000đ. - 2000b
T.2. - 2006. - 141tr.
chi tiết Số ĐKCB: KD.013449 KD.013450 NT.001818 Xem tiếp
11. Thiết kế trang phục : Giáo trình môn học / Võ Phước Tấn (hiệu đính)... [và những người khác]. - Hà Nội : Thống kê. - 21cm. - 18000đ. - 2000b
T.3. - 2006. - 165tr.
chi tiết Số ĐKCB: KD.013451 KD.013452 NT.001836 Xem tiếp
12. Thiết kế trang phục : Giáo trình môn học / Võ Phước Tấn (hiệu đính)... [và những người khác]. - Hà Nội : Thống kê. - 21cm. - 20000đ. - 2000b
T.4. - 2006. - 179tr.
chi tiết Số ĐKCB: KD.013453 KD.013454 NT.001854 Xem tiếp
13. Thiết kế trang phục : Hệ thống bài tập / Võ Phước Tấn, Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Thu Hương. - Hà Nội : Lao động xã hội. - 21cm. - 20000đ. - 2000b
T.1. - 2006. - 181tr.
chi tiết Số ĐKCB: KD.013455 KD.013456 NT.001872 Xem tiếp
14. Thiết kế trang phục : Hệ thống bài tập / Võ Phước Tấn (hiệu đính)... [và những người khác]. - Hà Nội : Lao động xã hội. - 21cm
T.2. - 2006. - 177tr.
chi tiết Số ĐKCB: KD.013457 KD.013458 NT.001890 Xem tiếp
15. Thiết kế trang phục : Hệ thống bài tập / Võ Phước Tấn (hiệu đính)... [và những người khác]. - Hà Nội : Lao động xã hội. - 21cm
T.3. - 2006. - 161tr.
chi tiết Số ĐKCB: KD.013459 KD.013460 NT.001908 Xem tiếp
16. Thiết kế trang phục : Hệ thống bài tập / Võ Phước Tấn (hiệu đính)... [và những người khác]. - Hà Nội : Lao động xã hội. - 21cm
T.4. - 2006. - 167tr.
chi tiết Số ĐKCB: KD.013461 KD.013462 NT.001926 Xem tiếp
17. Thiết bị may công nghiệp và bảo trì / Võ Phước Tấn (hiệu đính); Biên soạn: Nguyễn Thị Thanh Trúc, Lê Quang Bình. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006. - 161tr. : ảnh, hình vẽ ; 21cm.
chi tiết Số ĐKCB: KD.013465 KD.013466 NT.001750 Xem tiếp
18. Vật liệu dệt may / Võ Phước Tấn hiệu đính; Biên soạn: Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Thanh Trúc. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006. - 201tr. : hình minh hoạ ; 21cm.
chi tiết Số ĐKCB: KD.013463 KD.013464 NT.001732 Xem tiếp
19. Quản lí chất lượng trang phục : Giáo trình môn học / Võ Phước Tấn, Phạm Nhất Chi Mai. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa và bổ sung. - Hà Nội : Lao động xã hội, 2000. - 299tr. ; 21cm
chi tiết Số ĐKCB: KD.013475 KD.013476 NT.001624 Xem tiếp
20. Mỹ thuật trang phục / Hà Tú Vân, Đỗ Thị Anh Hoa, Thái Châu Á; Võ Phước Tấn hiệu đính. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006. - 213tr. : ảnh, hình vẽ ; 21cm.
chi tiết Số ĐKCB: KD.013473 KD.013474 NT.001606 Xem tiếp
21. Cơ sở thiết kế trang phục / Hoàng Ái Thư, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hằng; Võ Phước Tấn (hiệu đính). - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006. - 157tr. : ảnh, hình vẽ ; 21cm.
chi tiết Số ĐKCB: KD.013471 KD.013472 NT.001570 Xem tiếp
22. Vẽ mỹ thuật trang phục : Giáo trình môn học / Hà Tú Vân, Đỗ Thị Anh Hoa, Thái Châu Á; Võ Phước Tấn hiệu đính. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006. - 144tr. : ảnh, hình vẽ ; 21cm.
chi tiết Số ĐKCB: KD.013469 KD.013470 NT.001588 Xem tiếp
23. Nguyên tắc thiết kế thời trang : Giáo trình môn học / Võ Phước Tấn (Ch.b), Thái Châu Á (B.s). - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2008. - 239tr. : ảnh, hình vẽ ; 21cm.
chi tiết Số ĐKCB: KD.013467 KD.013468 NT.001714 Xem tiếp
24. Hình họa vẽ kỹ thuật ngành may : Giáo trình môn học / Võ Phước Tấn (Ch.b), Hà Tú Vân, Thái Châu Á. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2008. - 278tr. : hình vẽ ; 21cm.
chi tiết Số ĐKCB: KD.013483 KD.013484 NT.001696 Xem tiếp
25. Đồ họa kỹ thuật ứng dụng : Thiết kế rập mẫu và nhảy cỡ vóc=Pattern making and size grading / Võ Phước Tấn (hiệu đính); Huỳnh Văn Thức, Thiều Thanh Tân. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006. - 207tr. : hình vẽ ; 21cm.
chi tiết Số ĐKCB: KD.013481 KD.013482 NT.001678 Xem tiếp
26. Giác sơ đồ trên máy vi tính=Computer aidded maker making / Võ Phước Tấn (hiệu đính)...[và những người khác]. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006. - 205tr. ; 21cm.
chi tiết Số ĐKCB: KD.013479 KD.013480 NT.001660 Xem tiếp
27. Thiết kế thời trang trên máy tính=Cad - Computer aided fashion design : Giáo trình môn học / Võ Phước Tấn (hiệu đính); Nguyễn Mậu Tùng, Thiều Thanh Tân. - Hà Nội : Thống kê, 2005. - 141tr. : ảnh, hình minh hoạ ; 21cm.
chi tiết Số ĐKCB: KD.013477 KD.013478 NT.001642 Xem tiếp
Hứa Văn Thành
Xem tin theo ngày