Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.405
Truy cập trong tháng 9.232
Truy cập trong năm 38.746
Tổng truy cập 1.826.333
Truy cập hiện tại 6
Tìm kiếm
Học liệu phục vụ tín chỉ >> Toán
GT đào tạo GVTHCS ngành Toán
Ngày cập nhật 15/09/2010

Dùng cho sinh viên CĐSP ngành Toán học

Kết quả tìm kiếm (33)
1. Nhập môn toán cao cấp : Giáo trình CĐSP / Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2004. - 126tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: KD.003478 KD.003479 KD.003480 Xem tiếp
2. Hình học giải tích : Giáo trình CĐSP / Văn Như Cương, Hoàng Trọng Thái. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2004. - 175tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: KD.003475 KD.003476 KD.003477 Xem tiếp
3. Đại số đại cương : Giáo trình CĐSP / Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2004. - 194tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: KD.003472 KD.003473 KD.003474 Xem tiếp
4. Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến : Giáo trình CĐSP : Phần bài tập / Nguyễn Mạnh Quý, Nguyễn Xuân Liêm. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2004. - 160tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: KD.003493 KD.003494 KD.003495 Xem tiếp
5. Đại số tuyến tính : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Duy Mạnh; Phí Mạnh Ban, Nông Quốc Chinh. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2004. - 408tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: KD.003484 KD.003485 KD.003486 Xem tiếp
6. Toán rời rạc : Giáo trình CĐSP / Phạm Thế Long (Ch.b)... [và những người khác] biên soạn. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2004. - 276tr. ; 24cm
chi tiết Số ĐKCB: KD.003469 KD.003470 KD.003471 Xem tiếp
7. Cơ sở số học : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Tiến Tài. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 206tr. ; 24cm
chi tiết  
8. Phép tích vi phân và tích phân của hàm nhiều biến số : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Mạnh Quý, Nguyễn Xuân Liêm. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 160tr. ; 24cm
chi tiết  
9. Hình học sơ cấp và thực hành giải toán : Giáo trình CĐSP / Văn Như Cương(Ch.b)....[và những người khác]. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 264tr. : hình vẽ ; 24cm
chi tiết  
10. Lý thuyết số : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Hữu Hoan. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2004. - 237tr. ; 24cm
chi tiết  
11. Phương pháp dạy học đại cương môn toán : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Bá Kim (Ch.b), Bùi Huy Ngọc. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2006. - 323tr. ; 24cm
chi tiết  
12. Đổi mới phương pháp dạy học môn toán ở THCS : Giáo trình CĐSP / Phạm Gia Đức. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2006. - 215tr. ; 24cm
chi tiết  
13. Xác suất thống kê : Giáo trình CĐSP / Phạm Văn Kiều. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2005. - 326tr. ; 24cm
chi tiết  
14. Lý thuyết đồ thị : Giáo trình / Vũ Đình Hòa. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 124tr. : hình vẽ ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000123 TN.000124 TN.000125 Xem tiếp
15. Phát triển tư duy toán học trong học sinh : Giáo trình : Sách dành cho Cao đẳng sư phạm / Nguyễn Duy Thuận. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 251tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000079 TN.000080 TN.000081 Xem tiếp
16. Căn số và toán vô tỉ : Giáo trình CĐSP / Hoàng Kỳ. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2007. - 244tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000111 TN.000112 TN.000113 Xem tiếp
17. Quy hoạch tuyến tính : Giáo trình CĐSP / Phí Mạnh Ban. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 194tr. : hình vẽ ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000117 TN.000118 TN.000119 Xem tiếp
18. Xác suất thống kê : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Đình Hiền. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2006. - 194tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000140 TN.000141 TN.000142 Xem tiếp
19. Đại số sơ cấp và thực hành giải toán : Giáo trình CĐSP / Hoàng Kỳ (Ch.b), Hoàng Thanh Hà. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 436tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000137 TN.000138 TN.000139 Xem tiếp
20. Sử dụng phần mềm toán học : Giáo trình : Sách dành cho Cao đẳng sư phạm / Hoàng Trọng Thái...[và những người khác]. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 201tr. : minh họa ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000143 TN.000144 TN.000145 Xem tiếp
21. Bài tập phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến số : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Mạnh Quý(Ch.b), Nguyễn Xuân Liêm. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2005. - 296tr. : minh họa ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000099 TN.000100 TN.000101 Xem tiếp
22. Phương pháp dạy học các nội dung môn toán : Giáo trình : Sách dùng cho Cao đẳng sư phạm / Phạm Gia Đức, Bùi Huy Ngọc, Phạm Đức Quang. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 190tr. : hình vẽ ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000146 TN.000147 TN.000148 Xem tiếp
23. Phương trình nghiệm nguyên : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Tiến Tài. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 91tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000149 TN.000150 TN.000151 Xem tiếp
24. Hình học họa hình : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Quang Cự. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2004. - 241tr. : minh họa ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000097 TN.000098 
25. Lí thuyết phương trình đại số : Giáo trình CĐSP / Nguyễn Duy Thuận. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2007. - 141tr. ; 24cm.
chi tiết Số ĐKCB: TN.000091 TN.000092 TN.000093 Xem tiếp
Hứa Văn Thành
Xem tin theo ngày