Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 325
Truy cập trong tháng 2.006
Truy cập trong năm 64.351
Tổng truy cập 2.061.693
Truy cập hiện tại 32
Tìm kiếm
Sản phẩm thông tin thư viện
Dịch vụ mượn tài liệu
Ngày cập nhật 24/10/2012

Chính sách lưu thông tài liệu ở các Kho và cho các đối tượng được xây dựng dựa trên chính sách lưu thông từ phần mềm quản trị thư viện ILIB 4.0

Bảng qui định về mượn tài liệu đối với các đối tượng CBGV, SV... trong và ngoài trường

Tập tin đính kèm: muon_tai_lieu.doc
Xem tin theo ngày