Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 285
Truy cập trong tháng 1.966
Truy cập trong năm 64.311
Tổng truy cập 2.061.653
Truy cập hiện tại 26
Tìm kiếm
Sản phẩm thông tin thư viện
ProQuest Central là CSDL đa ngành xử lý trên 17.000 tạp chí, trong đó có hơn 8.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của ProQuest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc nhiều ngành khoa học như kinh tế, kinh doanh, y học, công nghệ, khoa học xã hội, v.v.. ProQuest Newspapers cho phép truy cập 15 loại báo hàng đầu nước Mỹ.. Đây là CSDL được BGH phê duyệt cho Thư viện Trường mua  quyền khai thác và sử dụng với Cục Khoa học Công nghệ Quốc Gia Việt Nam bắt đầu từ tháng 11 / 2016 đến ngày 11/08/2017 Link liên kết đến CSDL: http://lhtv.vista.vn/
Chính sách lưu thông tài liệu ở các Kho và cho các đối tượng được xây dựng dựa trên chính sách lưu thông từ phần mềm quản trị thư viện ILIB 4.0
Đọc sách cùng Ngôi Sao audio 
Dịch vụ tham khảo tại Trung tâm Thông tin - Thư viện nhằm mục đích:    - Hỗ trợ bạn đọc tìm tài liệu phục vụ cho học tập, nghiên cứu, và các đề tài luận văn;    - Giúp trả lời các câu hỏi về cơ bản và nâng cao nhằm đáp ứng thông tin theo yêu cầu cá nhân
Xem tin theo ngày