Dịch vụ bạn đọc đặc biệt
Dịch vụ bạn đọc đặc biêt năm học 2016-2017
Ngày cập nhật 18/12/2012

 Nhằm tăng cường khai thác các nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ giảng viên và sinh viên học tập đào tạo theo học chế tín chỉ trong năm học 2016-2017. Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, vừa qua Trung Tâm KLF-TVĐT đã mua CSDL của Cục Thông tin Khoa học & Công nghệ Quốc gia- Việt Nam với tên sản phẩm: Dịch vụ Bạn đọc đặc biệt. Đây là CSDL bao gồm các bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành, bạn đọc sau khi đăng nhập có thể xem và tải toàn văn tài liệu STD – Tài liệu KH&CN Việt nam: CSDL thư mục và toàn văn lớn nhất của Việt nam về tài liệu KH&CN Việt nam (thuộc mọi lĩnh vực: KH tự nhiên, khoa học công nghệ, khoa học nông nghiệp, khoa học y dược, khoa học xã hôi và nhân văn…), hiện có khoảng 110.000 biểu ghi và được cập nhật hàng tuần, tốc độ gia tăng hàng năm 11.000 biểu ghi

 Link đăng nhập CDSL: http://lhtv.vista.vn/

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ qua hộp thư : Hứa Văn Thành; hvthanhklf@gmail.com

HVT
Xem tin theo ngày