Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 751
Truy cập trong tháng 5.007
Truy cập trong năm 37.780
Tổng truy cập 1.927.998
Truy cập hiện tại 15
Tìm kiếm
Mất Cân Bằng Giới Tính khi sinh ở Việt Nam

Nguồn: Ngân hàng thế giới
Người gởi: 8
Ngày gởi: 2/10/2013 14h:44'
Dung lượng: 1.27 MB
Số lượt đọc: 765
Số lượt tải: 484