Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.913
Truy cập trong tháng 5.289
Truy cập trong năm 5.289
Tổng truy cập 1.895.507
Truy cập hiện tại 8
Tìm kiếm
Mất Cân Bằng Giới Tính khi sinh ở Việt Nam

Nguồn: Ngân hàng thế giới
Người gởi: 8
Ngày gởi: 2/10/2013 14h:44'
Dung lượng: 1.27 MB
Số lượt đọc: 738
Số lượt tải: 471