Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.332
Truy cập trong tháng 6.170
Truy cập trong năm 66.942
Tổng truy cập 1.854.529
Truy cập hiện tại 17
Tìm kiếm
Mất Cân Bằng Giới Tính khi sinh ở Việt Nam

Nguồn: Ngân hàng thế giới
Người gởi: 8
Ngày gởi: 2/10/2013 14h:44'
Dung lượng: 1.27 MB
Số lượt đọc: 710
Số lượt tải: 453