Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.121
Truy cập trong tháng 7.948
Truy cập trong năm 37.462
Tổng truy cập 1.825.049
Truy cập hiện tại 8
Tìm kiếm
NHỮNG BIẾN ĐỔI GẦN ĐÂY VỀ TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM

Nguồn: Ngân hàng thế giới
Người gởi: 8
Ngày gởi: 2/10/2013 14h:46'
Dung lượng: 2.47 MB
Số lượt đọc: 630
Số lượt tải: 438