Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.183
Truy cập trong tháng 5.559
Truy cập trong năm 5.559
Tổng truy cập 1.895.777
Truy cập hiện tại 18
Tìm kiếm
NHỮNG BIẾN ĐỔI GẦN ĐÂY VỀ TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM

Nguồn: Ngân hàng thế giới
Người gởi: 8
Ngày gởi: 2/10/2013 14h:46'
Dung lượng: 2.47 MB
Số lượt đọc: 682
Số lượt tải: 465