Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.383
Truy cập trong tháng 8.210
Truy cập trong năm 37.724
Tổng truy cập 1.825.311
Truy cập hiện tại 17
Tìm kiếm
Các chỉ tiêu giám sát tài chính

Nguồn: Ngân hàng thế giới
Người gởi: 8
Ngày gởi: 2/10/2013 08h:49'
Dung lượng: 1.79 MB
Số lượt đọc: 674
Số lượt tải: 740