Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.190
Truy cập trong tháng 2.148
Truy cập trong năm 27.784
Tổng truy cập 1.918.002
Truy cập hiện tại 21
Tìm kiếm
Background Paper prepared for the Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2013

Nguồn:
Người gởi: 8
Ngày gởi: 1/10/2013 14h:56'
Dung lượng: 4.02 MB
Số lượt đọc: 757
Số lượt tải: 522