Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.403
Truy cập trong tháng 8.230
Truy cập trong năm 37.744
Tổng truy cập 1.825.331
Truy cập hiện tại 23
Tìm kiếm
Giáo trình công nghệ may trang phục 1 / ThS. Trần Thị Thêu

Công nghệ may trang phục 1 cung cấp kiến thức về kỹ thuật may, thao tác may...
Nguồn: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM
Người gởi:
Ngày gởi: 20/8/2012 15h:52'
Dung lượng: 1.57 MB
Số lượt đọc: 1.549
Số lượt tải: 6.145