Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 806
Truy cập trong tháng 1.773
Truy cập trong năm 62.545
Tổng truy cập 1.850.132
Truy cập hiện tại 65
Tìm kiếm
Giáo trình công nghệ may trang phục 1 / ThS. Trần Thị Thêu

Công nghệ may trang phục 1 cung cấp kiến thức về kỹ thuật may, thao tác may...
Nguồn: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM
Người gởi:
Ngày gởi: 20/8/2012 15h:52'
Dung lượng: 1.57 MB
Số lượt đọc: 1.572
Số lượt tải: 6.154