Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 65
Truy cập trong tháng 3.441
Truy cập trong năm 3.441
Tổng truy cập 1.893.659
Truy cập hiện tại 20
Tìm kiếm
Giáo trình công nghệ may trang phục 1 / ThS. Trần Thị Thêu

Công nghệ may trang phục 1 cung cấp kiến thức về kỹ thuật may, thao tác may...
Nguồn: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM
Người gởi:
Ngày gởi: 20/8/2012 15h:52'
Dung lượng: 1.57 MB
Số lượt đọc: 1.603
Số lượt tải: 6.179