Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.274
Truy cập trong tháng 6.112
Truy cập trong năm 66.884
Tổng truy cập 1.854.471
Truy cập hiện tại 11
Tìm kiếm
Giáo trình công nghệ may trang phục 2 / ThS. Trần Thanh Hương

Trình bày ở các bản kiến thức chuyên của quá trình triển khai sản xuất: Từ điều kiện kỹ thuật đến thông số công nghệ của các quá trình này.
Nguồn: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM
Người gởi: 8
Ngày gởi: 20/8/2012 15h:57'
Dung lượng: 5.64 MB
Số lượt đọc: 1.106
Số lượt tải: 2.534