Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 595
Truy cập trong tháng 595
Truy cập trong năm 39.582
Tổng truy cập 1.827.169
Truy cập hiện tại 24
Tìm kiếm
Giáo trình công nghệ may trang phục 2 / ThS. Trần Thanh Hương

Trình bày ở các bản kiến thức chuyên của quá trình triển khai sản xuất: Từ điều kiện kỹ thuật đến thông số công nghệ của các quá trình này.
Nguồn: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM
Người gởi: 8
Ngày gởi: 20/8/2012 15h:57'
Dung lượng: 5.64 MB
Số lượt đọc: 1.079
Số lượt tải: 2.525