Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 493
Truy cập trong tháng 3.020
Truy cập trong năm 90.947
Tổng truy cập 1.771.564
Truy cập hiện tại 46
Tìm kiếm
Giáo trình công nghệ may trang phục 2 / ThS. Trần Thanh Hương

Trình bày ở các bản kiến thức chuyên của quá trình triển khai sản xuất: Từ điều kiện kỹ thuật đến thông số công nghệ của các quá trình này.
Nguồn: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM
Người gởi: 8
Ngày gởi: 20/8/2012 15h:57'
Dung lượng: 5.64 MB
Số lượt đọc: 1.021
Số lượt tải: 2.507