Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.869
Truy cập trong tháng 5.245
Truy cập trong năm 5.245
Tổng truy cập 1.895.463
Truy cập hiện tại 346
Tìm kiếm
Giáo trình công nghệ may trang phục 2 / ThS. Trần Thanh Hương

Trình bày ở các bản kiến thức chuyên của quá trình triển khai sản xuất: Từ điều kiện kỹ thuật đến thông số công nghệ của các quá trình này.
Nguồn: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCM
Người gởi: 8
Ngày gởi: 20/8/2012 15h:57'
Dung lượng: 5.64 MB
Số lượt đọc: 1.134
Số lượt tải: 2.556