Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.367
Truy cập trong tháng 8.194
Truy cập trong năm 37.708
Tổng truy cập 1.825.295
Truy cập hiện tại 22
Tìm kiếm
Giáo trình công nghệ may 1 / TS. Trần Thủy Bình

phần A giới thiệu các kỹ thuật cơ bản của nghề may như kỹ thuật khâu tay, kỹ thuật may máy... Phần B hướng dẫn quy trình, kỹ thuật may các kiểu quần áo thông dụng.
Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục
Người gởi: 8
Ngày gởi: 21/8/2012 08h:31'
Dung lượng: 6.22 MB
Số lượt đọc: 1.949
Số lượt tải: 1.461