Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 547
Truy cập trong tháng 3.074
Truy cập trong năm 91.001
Tổng truy cập 1.771.618
Truy cập hiện tại 50
Tìm kiếm
Giáo trình công nghệ may 2 / TS. Trần Thủy Bình

Phần A giới thiệu các kỹ thuật cơ bản của nghề may như kỹ thuật khâu tay, kỹ thuật may máy... Phần B hướng dẫn quy trình, kỹ thuật may các kiểu quần áo thông dụng.
Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục
Người gởi: 8
Ngày gởi: 21/8/2012 08h:36'
Dung lượng: 1.74 MB
Số lượt đọc: 1.019
Số lượt tải: 5.512