Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 43
Truy cập trong tháng 3.419
Truy cập trong năm 3.419
Tổng truy cập 1.893.637
Truy cập hiện tại 11
Tìm kiếm
Giáo trình công nghệ may 3 / TS. Trần Thủy Bình

Phần A giới thiệu các kỹ thuật cơ bản của nghề may như kỹ thuật khâu tay, kỹ thuật may máy... Phần B hướng dẫn quy trình, kỹ thuật may các kiểu quần áo thông dụng.
Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục
Người gởi: 8
Ngày gởi: 21/8/2012 08h:37'
Dung lượng: 15.45 MB
Số lượt đọc: 1.147
Số lượt tải: 717