Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 635
Truy cập trong tháng 635
Truy cập trong năm 39.622
Tổng truy cập 1.827.209
Truy cập hiện tại 25
Tìm kiếm
Giáo trình công nghệ may 3 / TS. Trần Thủy Bình

Phần A giới thiệu các kỹ thuật cơ bản của nghề may như kỹ thuật khâu tay, kỹ thuật may máy... Phần B hướng dẫn quy trình, kỹ thuật may các kiểu quần áo thông dụng.
Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục
Người gởi: 8
Ngày gởi: 21/8/2012 08h:37'
Dung lượng: 15.45 MB
Số lượt đọc: 1.092
Số lượt tải: 687