Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 52
Truy cập trong tháng 3.428
Truy cập trong năm 3.428
Tổng truy cập 1.893.646
Truy cập hiện tại 13
Tìm kiếm
Giáo trình công nghệ may 4 / TS. Trần Thúy Bình

Phần A giới thiệu các kỹ thuật cơ bản của nghề may như kỹ thuật khâu tay, kỹ thuật may máy... Phần B hướng dẫn quy trình, kỹ thuật may các kiểu quần áo thông dụng.
Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục
Người gởi: 8
Ngày gởi: 21/8/2012 08h:40'
Dung lượng: 6.72 MB
Số lượt đọc: 1.059
Số lượt tải: 3.717