Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 2.301
Truy cập trong tháng 6.139
Truy cập trong năm 66.911
Tổng truy cập 1.854.498
Truy cập hiện tại 13
Tìm kiếm
Giáo trình công nghệ may 5 / TS. Trần Thúy Bình

Phần A giới thiệu các kỹ thuật cơ bản của nghề may như kỹ thuật khâu tay, kỹ thuật may máy... Phần B hướng dẫn quy trình, kỹ thuật may các kiểu quần áo thông dụng.
Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục
Người gởi: 8
Ngày gởi: 21/8/2012 08h:43'
Dung lượng: 339.8 KB
Số lượt đọc: 1.155
Số lượt tải: 7.627