Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.404
Truy cập trong tháng 8.231
Truy cập trong năm 37.745
Tổng truy cập 1.825.332
Truy cập hiện tại 23
Tìm kiếm
Giáo trình công nghệ may 8 / TS. Trần Thúy Bình

Phần A giới thiệu các kỹ thuật cơ bản của nghề may như kỹ thuật khâu tay, kỹ thuật may máy... Phần B hướng dẫn quy trình, kỹ thuật may các kiểu quần áo thông dụng.
Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục
Người gởi: 8
Ngày gởi: 21/8/2012 08h:45'
Dung lượng: 4.95 MB
Số lượt đọc: 1.048
Số lượt tải: 2.635