Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.797
Truy cập trong tháng 3.327
Truy cập trong năm 3.327
Tổng truy cập 1.893.545
Truy cập hiện tại 12
Tìm kiếm
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Ngày cập nhật 05/09/2008

Phụ trách chung: Hứa Văn Thành
Trưởng Thư viện điện tử
Phòng Dịch vụ Tham khảo 
Phụ trách: Trần Thị Mai Phương - Nguyễn Thị Minh Phương - Nguyễn Thị Ánh Vy
Các bộ phận:
• Phòng đọc tự chọn:
o Phòng luận án, luận văn
o Phòng đọc báo
o Phòng đọc tạp chí

Phòng Mượn về nhà: Phụ trách Đỗ Thị Bích Thuận, Lâm Thái Đan Ka, Nguyễn Thị Minh Phương
o Bộ phận giáo trình  Cao đẳng- Đại học
o Phòng đọc chuyên ngành
• Phòng mượn về nhà:
o Phòng mượn sách giáo trình
o Phòng mượn sách chuyên khảo
• Kho lưu trữ

Phòng Nghiệp vụ Thư viện
Trưởng phòng: Hứa Văn Thành
Cán bộ phối hợp: Tôn Nữ Hoàng Trang- Phạm Thị Bích Thủy - Nguyễn Phước Thành
Gồm các nhóm:
• Nhóm Bổ sung tài liệu
• Nhóm Biên mục, phân loại tài liệu in, tài liệu điện tử, tài liệu số

- Nhóm thông báo sách mới, thiết lập CDSL bạn đọc và in thẻ đọc mã vạch

Bộ phận IT: Hứa Văn Thành - Tống Văn Lĩnh
• Nhóm quản trị CSDL, phần mềm ILB 4.0; phòng Multimedia, Phòng tra cứu Internet

Xem tin theo ngày