Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.803
Truy cập trong tháng 3.333
Truy cập trong năm 3.333
Tổng truy cập 1.893.551
Truy cập hiện tại 8
Tìm kiếm
Giới thiệu
Nhiệm vụ Thư viện điện tử Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huê
Ngày cập nhật 17/11/2008

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TT HUẾ
NHIỆM VỤ 

 Nhiệm vụ chung: Tham mưu cho Trưởng phòng, lãnh đạo nhà trường về công tác thư viện theo các quy định của Nhà nước, Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ VH-TD&DL, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thư viện của trường

Nhiệm vụ cụ thể: 

Nhiệm vụ 1: Tham mưu các quy định đối với công tác thư viện


Nhiệm vụ 2: Xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lý các hoạt động nghiệp vụ thư viện

Nhiệm vụ 3: Quản lý cơ sở vật chất, bảo quản và đề xuất bổ sung nguồn tài nguyên, cơ sở vật chất của Thư viện

Nhiệm vụ 4: Cung cấp các dịch vụ, phục vụ bạn đọc và đáp ứng yêu cầu về sử dụng nguồn tài nguyên trong thư viện.

Nhiệm vụ 5: Nghiên cứu và triển khai các ứng dụng CNTT vào hoạt động thư viện

Nhiệm vụ 6: Quản lý, lưu trữ, tổ chức khai thác các luận văn, đề tài khoa học, giáo trình, tài liệu học tập, sáng kiến của CBGV, HSSV trong trường đã được nghiệm thu, thâm,r định

Nhiệm vụ 7: Quản lý, lưu trữ, tổ chức khai thác các khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp của sinh viên đã được đánh giá

 

                                        Thừa thiên  Huế, ngày 28 tháng 09 năm 2007

                                         TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TT- HUẾ

                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                 ĐÃ KÝ

  

HVT
Xem tin theo ngày