Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 242
Truy cập trong tháng 1.923
Truy cập trong năm 64.268
Tổng truy cập 2.061.610
Truy cập hiện tại 23
Tìm kiếm
Bộ sưu tập
Giới thiệu về bộ sưu tập
Ngày cập nhật 03/03/2009

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Đào Tạo Chuẩn Hóa Ngành Thư Viện - Thông Tin" tại Đại học Sài Gòn vào ngày 20 tháng 02 năm 2009

 

LINK:  http://gralib.hcmuns.edu.vn/collection_vi/

 

Xem tin theo ngày